Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Archiv článků

První podmínka pro rezidenční místa praktiků 2013

17.03.2013 08:21
Do dne 15.3.2013 mohla akreditovaná zařízení podat žádosti o přidělení rezidenčních míst praktiků - VPL a PLDD .   Po kontrole formálních náležitostí podaných žádostí je  budou posuzovat obě akreditační komise jako poradní orgány MZČR.   Konečné rozhodnutí o přidělení rezidenčních...

Rezidenční místa pro praktické lékaře 2013 byla vyhlášena

21.02.2013 12:51
Se skluzem, ale přece ....  byla vyhlášena metodika, počty míst a výše dotace pro rezidenční místa 2013.  Pro PLDD bylo přiděleno 15 míst s celkovou výší dotace 1.176.000 Kč ( pro čtyřleté vzdělávání ), pro VPL došlo k navýšení na 100 míst s celkovou dotací  1.008.000 Kč ( pro...

Ucházíte se o pozici lékař - rezident v r. 2013 ?

01.01.2013 10:12
Pro oba obory praktického lékařství - tedy pro Praktického lékaře pro děti a dorost a Všeobecné praktické lékařství doporučuji nečekat až na vyhlášená výběrová řízení ve druhém pololetí 2013, ale zajímat se o možnosti uplatnění v předstihu. Naváhejte mne kontaktovat a dohodneme vhodný postup....

Rezidenční místa 2013

28.12.2012 20:27
Hledáte marně metodiku a počty míst ? Ani letos nejsou zveřejněna v termínu. Takže se společně obrňme trpělivostí, třeba pak budeme příjemně překvapeni. Po loňském 50%-ním útlumu by to bylo nanejvýš žádoucí.

Změnová řízení finančních plánů

28.11.2012 21:27
Finišují nám změnová řízení finančních plánů pro letošní rok. Aby změny mohly bez problémů proběhnout, doporučuji žádosti dodat na GHS do konce měsíce listopadu a hlavně - pokud nedočerpáte letos přidělenou dotaci, vraťte přebytek na výdajový účet MZ ČR, jinak o tyto prostředky bez náhrady...

Výběrové řízení RM 2012

02.09.2012 23:45
U školitelů postupně probíhají výběrová řízení po uzávěrce prvního kola přihlášek.  O výsledku jsou uchazeči informováni - nejčastěji mailem.  Vzhledem k malému počtu dotací pro letošní rok se většinou o jedno rezidenční místo uchází několik zájemců. Případná druhá kola výběrových...

Výběrové řízení na rezidenční místo

20.07.2012 13:34
Množí se dotazy na požadavek doložit v přihlášce zařazení do oboru.  Přihláška bude považována za kompletní, pokud její součástí bude buď kopie žádosti o zařazení do oboru opatřená razítkem podatelny nebo kopie žádosti spolu s kopií podacího lístku z pošty.

Rezidenční místa 2012 pro PLDD a VPL byla zveřejněna

18.07.2012 21:33
K dnešnímu dni byl zveřejněn seznam přidělených rezidenčních míst projektu č.3 - tedy pro obory  PLDD a VPL s dotací po celou dobu vzdělávání. Seznam najdete v sekci  KE STAŽENÍ .

Hledáte marně přidělení rezidenční místa ?

05.07.2012 09:34
Pokud také, při znalosti, že měla být přidělená rezidenční místa zveřejněna do 30.6.2012, hledáte na webu MZČR jejich seznam, žel hledáte marně. Budou zveřejněna až v průběhu měsíce července. Uvědomíme-li si, že příslušné akreditační komise k posouzení žádostí zasedaly a daly svá vyjádření...

Jaký je stávající stav

20.04.2012 08:23
Na základě četných dotazů uchazečů o rezidenční místa upřesňuji státající etapu posuzování žádostí.  Termín 15.3.2012 byl závazný pro žádosti od akreditovaných pracovišť . Žádostí bylo podáno v obou oborech praktického lékařství více, než je počet vyhlášených dotací.  Do 30.6.2012...
Záznamy: 41 - 50 ze 62
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>