Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Ke stažení

  V této části najdete užitečné dokumenty vztahující se k rezidenčním místům, podklady pro přihlášky, vybraná výběrová řízení apod.

 

  

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa 2023 "

 
 
 
 

 

 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa 2022 "

 
 
 
 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa 2021 "

 
 
 

 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa 2020 "

 
 

 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa 2019 "

 
 
POZOR - nové znění metodiky 2019 s možností zapojení pracovišť PLDD do vzdělávání v oboru pediatrie :
 
 

 

Základní dokumenty projektu  "  Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD"

 
 
 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa 2018 "

 
 
 
 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa  2017 "

 
 
 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa  2016 "

  
  
 

 

 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa  2015 "

 

MZČR - přidělená RM 2015 - Všeobecné praktické lékařství.pdf (145,7 kB)

MZČR - přidělená RM 2015 - Praktické_lékařství_pro_děti_a_dorost.pdf (121,2 kB)

 

 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa  2014 "

Pro akreditovaná pracoviště :

MZČR - RM 2014 - Metodika_dotačního_řízení_pro_rok_2014_program_č_2.doc (384 kB)

MZČR - RM 2014 - Příloha_č._3_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM_2014_program_č_2.xls (318,5 kB)

MZČR - Seznam_akreditací_-_základní_obory_-_praktičtí_lékaři_-_PLDD_a_VPL_(aktualizace_ke_dni_31.1.2014).pdf (396,5 kB)

 

 

Základní dokumenty projektu  "  Rezidenční místa  2013 "

 

Pro žadatele o rezidenční místo :

MZČR - Příloha_1_Přihláška do výběrového řízení.xls (46 kB)

MZČR - Příloha_2_Osobní_dotazník k přihlášce do výběrového řízení.xlsx (35,3 kB)

 

MZČR - Přidělená rezidenční místa PLDD - 2013.pdf (118,1 kB)

MZČR - Přidělená rezidenční místa VPL - 2013.pdf (220,2 kB)

 

Pro akreditovaná pracoviště :

MZČR - RM 2013 - Metodika_dotačního_řízení_pro_rok_2013_projekt_č._3.doc (418 kB)

MZČR - RM 2013 - Příloha_č._1_-_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM_2013_projekt_č.3(1).xls (340,5 kB)

MZČR - RM 2013 - Příloha_č._2_Výše_dotace_na_vybrané_lékařské_obory_projekt_č._3.xls (29 kB)

 

 

Aktuality

Přidělená rezidenční místa pro obor Pediatrie byla vyhlášena

15.05.2023 16:56
Dalo by se říci - chtěli jsme to udělat jinak, dopadlo to jako vždycky . Dnes byl zveřejněn seznam přidělených rezidenčních míst a byl pro mnohé s překvapením. Tak dlouho se mluvilo o podpoře ordinací PLDD, bylo zveřejněno indikativní pořadí žadatelů, kde ordinace byly na prvních místech a ejhle...

RM 2023 - podmínky pro rezidenční místa lékařů byly vyhlášeny

30.12.2022 17:05
Dnes byly zveřejněny podmínky pro podání žádostí o rezidenční místa lékařů ročníku 2023. Tedy zejména Metodika RM 2023 , počty rezidenčních míst v preferovaných oborech a výše dotace. Upozorňuji zejména na změny v metodice s několika dost nepochopitelnými omezeními pro obor pediatrie. Například...

Přidělení několika rezidenčních míst náhradníkům

24.10.2022 20:17
Pro obory pediatrie a VPL bylo dodatečně přiděleno několik rezidenčních míst za neobsazená rezidenční místa v ostatních oborech.  Celkem 8 míst pro pediatrii ( vše v nemocnicích ) a pět pro VPL ( soukromé ordinace ).  Jedno z nich je i zde v sekci Výběrová řízení. Více informací najdete...

Přidělená rezidenční místa 2022 byla vyhlášena

01.07.2022 22:24
Dnes byl zveřejněn seznam ordinací, kterým byla v tomto roce přidělena dotace na rezidenční místa. Protože v obou oborech byl převis žádostí, docházelo k pokrácení požadavků - u VPL podstatným. Předpokládáme ale, že budou neobsazená místa postupně nabízena náhradníkům z řad žádajících školitelů.

Uzávěrka pro podání letošních žádostí se blíží

14.02.2022 20:18
Připomínám termín pro podání žádostí o dotaci z letošního programu rezidenčních míst.  Letos je stanovena na 15.3.2022 do půlnoci a každopádně je nutné ještě podepsanou žádost v písemné podobě doručit do pěti pracovních dnů na adresu IPVZ ( lze i datovou schránkou ).

Podmínky pro rezidenční místa 2022 byly vyhlášeny

16.12.2021 20:34
Upozorňuji na zveřejněnou metodiku pro rezidenční místa lékařů - pro celý vzdělávací program. Je umístěna i zde v sekci  "Ke stažení" .  Z podstatných údajů - uzávěrka pro podávání žádostí je 15.3.2022, podává se opět elektronicky i písemně.  Počty míst u pediatrie i VPL zůstávají na...

Dodatečně přidělená rezidenční místa

01.12.2021 12:47
K 30.11.2021 byla přidělena předtím neobsazená rezidenční místa několika lékařům, kteří byli mezi náhradníky. Škoda, že tak pozdě.  Odkazuji Vás na několik vybraných v sekci "Výběrová řízení" s uzávěrkami pro podání přihlášek do 21.12.2021 . 

Přidělená rezidenční místa 2021 byla vyhlášena

24.06.2021 00:08
S týdenním předstihem byl zveřejněn seznam akreditovaných zařízení, kterým byla v tomto roce rezidenční místa přidělena. Přehled pro obor Pediatrie a VPL naleznete v sekci  " Ke stažení " . U obou těchto oborů byl celkový počet kosmeticky navýšen.  Následně tito školitelé musí vyhlásit...

Rezideční místa 2021 - metodika byla vyhlášena

24.12.2020 09:54
Upozorňuji na zveřejněnou metodiku pro rezidenční místa lékařů, pro celý vzdělávací program. Je umístěna i zde v sekci  "Ke stažení" .  Z podstatných údajů - uzávěrka pro podávání žádostí je 15.3.2021, podává se elektronicky i písemně - tedy slibované zjednodušení zde nevidím. ...

Rezidenční místo - LAST MINUTE

19.10.2020 21:58
Ano, čas neúprostně letí a stále máme širokou nabídku pro předatestační vzdělávání lékařů se zájmem o pediatrii s možností zapojení po celém území ČR. Neváhejte s přihláškou, vhodné i pro zkrácený pracovní úvazek, třeba po MD.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>