Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Spolupráce se školiteli

 

Kompletní příprava žádosti o akreditaci pracoviště

 - zpracování žádosti včetně smluvní dokumentace
 

 

Kompletní příprava žádosti o rezidenční místo

- zpracování přihlášky včetně finančního plánu a příloh

 

 

Smluvní spolupráce po přidělení rezidenčního místa

- vyhlášení výběrového řízení ( jedno- nebo dvoukolové v případě potřeby )

- výběrové řízení ve spolupráci se školitelem a zpracování předepsané dokumentace

- zpracování vzdělávacího a finančního plánu pro konkrétního rezidenta a zajištění jeho schválení

- spolupráce při navázání rámcových smluv s akreditovanými pracovišti pro zajištění povinných stáží

- pracovní smlouvy s rezidenty, memorandum ke smlouvě, pojištění

- vnitřní předpis ordinace - legalizace smluvního vztahu s rezidenty

- metodické vedení rezidenta i školitele ke splnění jednotlivých částí vzdělávacího i finančního plánu

- změnová řízení k " Rozhodnutí " týkající rozdělení možného čerpání finančních prostředků v čase a k danému účelu

- zpracování průběžných výkazů pro MZ ČR a GHS o plnění vzdělávacího plánu

- zpracování pravidelných výkazů o vypořádání se státním rozpočtem pro MZ ČR a GHS

- propočty v případě změn financování, odvodů či jiných návazných předpisů

- závěrečné vyúčtování čerpání dotace