Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Hledáte marně přidělení rezidenční místa ?

05.07.2012 09:34

Pokud také, při znalosti, že měla být přidělená rezidenční místa zveřejněna do 30.6.2012, hledáte na webu MZČR jejich seznam, žel hledáte marně. Budou zveřejněna až v průběhu měsíce července. Uvědomíme-li si, že příslušné akreditační komise k posouzení žádostí zasedaly a daly svá vyjádření již začátkem měsíce května, je to pro mnohé nepochopitelný stav.  Žádám zejména absolventy lékařských fakult o trpělivost, vím, že nejistota hlodá.  Ale věřte, že praktičtí lékaři v tom vinu nemají.