Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Jaký je stávající stav

20.04.2012 08:23

Na základě četných dotazů uchazečů o rezidenční místa upřesňuji státající etapu posuzování žádostí.  Termín 15.3.2012 byl závazný pro žádosti od akreditovaných pracovišť . Žádostí bylo podáno v obou oborech praktického lékařství více, než je počet vyhlášených dotací.  Do 30.6.2012 probíhá na úrovni MZČR a jeho poradních orgánů výběr těch pracovišť, která dotaci pro vzdělávání obdrží.