Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Počty rezidenčních míst PLDD a VPL pro rok 2011 vyhlášeny

11.04.2011 01:18

Na stránkách MZČR byly uveřejněny počty rezidenčních míst pro rok 2011 v oborech Praktické lékařství pro děti a dorost ( 30 rezidentů ) a Všeobecné praktické lékařství       ( 150 rezidentů ). Do 21.3.2011 se tak mohla akreditovaná lékařská zařízení v příslušných oborech ucházet o přidělení dotace na tato vzdělávání.  Šablony dokladů tvoří přílohy Metodických pokynů pro rezidenční vzdělávání 2011 .

V obou oborech bylo platně zažádáno o více rezidenčních míst, proto budou následně příslušné akreditační komise provádět selekci ve smyslu  příslušné metodiky a doporučovat ministerstvu přidělení míst. Seznam úspěšných žadatelů by pak měl být zveřejněn do 30.6.2011. Převisy poptávek po místech nejsou velké ( např. u PLDD jen dvě místa ). Doporučuji opět potenciálním uchazečům v předstihu kompletovat podklady a případné zápočty, jak je uvedeno v dalších článcích tohoto webu. 

Nabízím mimo jiné služby kompletní zpracování náslených podkladů včetně spolupráce se školiteli po celou dobu vzdělávání.