Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Uznávání předchozí praxe

05.11.2010 09:58

 

Doporučuji uchazečům o rezidenční místo již nyní, v dostatečném časovém předstihu, zažádat o uznání případné předchozí praxe. Potvrzení o takovém uznatelném zápočtu by mělo být součástí následné přihlášky.  Chcete-li tedy být ve výběrovém řízení úspěšní, poskytněte školitelům co nejvíce informací, které jim umožní plánovat vzdělávací proces. Na vyjasňování možností zápočtu až v průběhu výběrového řízení není zpravidla dost času. Mimo délky každé takové dílčí praxe jde také o to, zda byla absolvována na akreditovaném pracovišti. Proplácení duplicitních stáží není možné, je tím přitom zavázán jak rezident, tak jeho školitel.