Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Poradenství Rezidenční místa

Vítejte na stránkách poradenské kanceláře pro rezidenční místa lékařů. Jsem tu pro Vás, tedy pro každého lékaře - zájemce o tuto variantu předatestačního specializačního vzdělávání. Jsem tu ale zejména pro Vás, pro školitele ze strany Všeobecného praktického lékařství  a  Praktického lékařství pro děti a dorost, kterým nabízím plný servis od zpracování žádosti pro přiznání dotace na RM, přes výběrové řízení, zpracování vzdělávacích a finančních plánů pro konkrétní rezidenty, pracovní slmouvy, rámcové smlouvy o spolupráci pro zajištění stáží, metodické vedení rezidentů po celou dobu vzdělávání, zpracování všech průběžných zpráv pro MZ ČR a IPVZ, změnová řízení, závěrečné zprávy o plnění programu RM atd.  O rezidenční místa mohou usilovat pouze akreditovaná zdravotnická zařízení. Proto nabízím i zpracování žádostí o udělení, případně prodloužení akreditací.

Taková varianta spolupráce se již v praxi osvědčila. Své základní poslání vidím ve snaze ušetřit klientům čas, kterého mají trvale nedostatek, a nahradit jej nasazením vlastní odborné a fyzické kapacity. Lékař se tak může plně věnovat své odborné praxi lékaře a školitele a  nezatěžovat se starostmi o administrativu související s programem rezidenčních míst, včetně garance splnění ekonomické části projektu. Působnost je celorepubliková.

Anketa

Je pro Vás náš nový web prospěšný ?

Aktuality

Výběrová řízení k RM 2015

01.07.2015 12:39
Upozorňuji na výběrová řízení umístěná v sekci " Výběrová řízení " na tomto webu. Neváhejte si v...

Přidělená rezidenční místa 2015 byla vyhlášena

29.06.2015 18:05
Na www.mzcr.cz byly dnešního dne zveřejněny seznamy přidělených rezidenčních míst pro rok 2015 dle...

Rezidenční místa 2015

23.12.2014 17:32
Na webu ministerstva zdravotnictví byla, tentokráte mírně před termínem, vyhlášena metodika...

Rezidenční místa VPL a PLDD

10.07.2014 14:02
Tak jsme se dočkali, přidělená rezidenční místa byla zveřejněna. Nyní budou jednotlivými školiteli...

Rezidenční místa 2014 byla vyhlášena

18.02.2014 13:58
Dnešního dne byly vyhlášeny počty rezidenčních míst a výše dotace pro lékařská povolání. Konkrétně...

Rezidenční místa pro rok 2014

30.01.2014 23:16
Zvykáme si na skluzy ve vyhlašování počtů rezidenčních míst a výše dotací na ně. Ale proč? Kdo z...

Pomůcka pro vypracování kontrolních zpráv

15.12.2013 09:18
Upozorňuji na zveřejnění pomůcky pro vypracování kontrolních zpráv. Přehledně uvádí rozdíly pro...

Zúčtování dotace v letošním roce

25.11.2013 22:35
Stále se opakují dotazy na zúčtování dotace na konci roku, zejména pak mezd. Zatímco u právnických...

Volná rezidenční místa

27.08.2013 10:17
Lékaři, neváhejte ! Přestože je řada výběrových řízení průběžně ukončována, stále je dost školitelů...

Rezidenční místa lékařů 2013 byla zveřejněna

30.06.2013 23:38
Letos v termínu  byl na webu MZČR zveřejněn seznam akreditovaných zařízení, kterým byla v...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>