Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Poradenství Rezidenční místa

Vítejte na stránkách poradenské kanceláře pro rezidenční místa lékařů. Jsem tu pro Vás, tedy pro každého lékaře - zájemce o tuto variantu předatestačního specializačního vzdělávání. Jsem tu ale zejména pro Vás, pro školitele ze strany Všeobecného praktického lékařství  a  Praktického lékařství pro děti a dorost, kterým nabízím plný servis od zpracování žádosti pro přiznání dotace na RM, přes výběrové řízení, zpracování vzdělávacích a finančních plánů pro konkrétní rezidenty, pracovní slmouvy, rámcové smlouvy o spolupráci pro zajištění stáží, metodické vedení rezidentů po celou dobu vzdělávání, zpracování všech průběžných zpráv pro MZ ČR a IPVZ, změnová řízení, závěrečné zprávy o plnění programu RM atd.  O rezidenční místa mohou usilovat pouze akreditovaná zdravotnická zařízení. Proto nabízím i zpracování žádostí o udělení, případně prodloužení akreditací.

Taková varianta spolupráce se již v praxi osvědčila. Své základní poslání vidím ve snaze ušetřit klientům čas, kterého mají trvale nedostatek, a nahradit jej nasazením vlastní odborné a fyzické kapacity. Lékař se tak může plně věnovat své odborné praxi lékaře a školitele a  nezatěžovat se starostmi o administrativu související s programem rezidenčních míst, včetně garance splnění ekonomické části projektu. Působnost je celorepubliková.

Anketa

Je pro Vás náš nový web prospěšný ?

Aktuality

První podmínka pro rezidenční místa praktiků 2013

17.03.2013 08:21
Do dne 15.3.2013 mohla akreditovaná zařízení podat žádosti o přidělení rezidenčních míst praktiků -...

Rezidenční místa pro praktické lékaře 2013 byla vyhlášena

21.02.2013 12:51
Se skluzem, ale přece ....  byla vyhlášena metodika, počty míst a výše dotace pro rezidenční...

Ucházíte se o pozici lékař - rezident v r. 2013 ?

01.01.2013 10:12
Pro oba obory praktického lékařství - tedy pro Praktického lékaře pro děti a dorost a Všeobecné...

Rezidenční místa 2013

28.12.2012 20:27
Hledáte marně metodiku a počty míst ? Ani letos nejsou zveřejněna v termínu. Takže se společně...

Změnová řízení finančních plánů

28.11.2012 21:27
Finišují nám změnová řízení finančních plánů pro letošní rok. Aby změny mohly bez problémů...

Výběrové řízení RM 2012

02.09.2012 23:45
U školitelů postupně probíhají výběrová řízení po uzávěrce prvního kola přihlášek.  O...

Výběrové řízení na rezidenční místo

20.07.2012 13:34
Množí se dotazy na požadavek doložit v přihlášce zařazení do oboru.  Přihláška bude...

Rezidenční místa 2012 pro PLDD a VPL byla zveřejněna

18.07.2012 21:33
K dnešnímu dni byl zveřejněn seznam přidělených rezidenčních míst projektu č.3 - tedy pro obory...

Hledáte marně přidělení rezidenční místa ?

05.07.2012 09:34
Pokud také, při znalosti, že měla být přidělená rezidenční místa zveřejněna do 30.6.2012,...

Jaký je stávající stav

20.04.2012 08:23
Na základě četných dotazů uchazečů o rezidenční místa upřesňuji státající etapu posuzování...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>